Koronavirus

01.05.2020

Všechna lékařské ošetření zůstávají bez změny. Aby mohlo ošetření řádně proběhnout, pak je nutné dodržet všeobecné zásady.

- musíte se cítit zcela zdráv(a),
- souhlasíte s ošetřením v nouzovém režimu,
- nejste v karanténě,
- nebyl(a) a nejste ve styku s nemocným koronavirem,
- nepřicestoval(a) jste z rizikové země.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.